Breakfast

Boiled egg1.50 zł
Scrambled eggs3.50 zł
Omlette with ham5.00 zł
Sandwich3.50 zł
Pancakes with cheese inside6.00 zł

Soups

Vegetable soup4.50 zł
Cucumber soup4.00 zł
Krupnik4.00 zł
Flaki (with meat)7.00 zł
Beet leaves soup5.50 zł
Cold beetroot soup5.50 zł
Tomato soup4.00 zł
Fruit soup5.00 zł
Chicken soup5.00 zł

Main-course

Devolai9.50 zł
Chicken-chop9.00 zł
Pork-chop9.00 zł
Roast in sauce (pork neck)8.50 zł
Knuckle of pork6.50 zł
Bigos6.50 zł
Meatballs in sauce9.00 zł
Round potato dumplings filled with meet8.00 zł
Potato pancake with gulash20.00 zł
Chicken leg / 100 gr.5.50 zł
Fish / 100gr.11.00 zł
Zeppelins9.00 zł
Dumplings with meat/ cheese and potatos10.00 zł
Kartacze (dumplings with meat)9.00 zł
Beef bitter9.00 zł
Duck quarter25.00 zł

Desserts

Fruit jelly3.00 zł
Pudding3.00 zł
Fruit jelly3.00 zł
Semolina2.00 zł
Waffles4.00 zł
Pierogi with fruits8.00 zł

Salads

Cucumber salad with cream3.00 zł
Fried beetroots3.00 zł
Set of salads6.00 zł
Boiled vegetables3.00 zł

Soft drinks

Tea7.00 zł
Compote4.00 zł
Milkshake4.00 zł
Coca-cola6.00 zł
Juice4.00 zł
Natural coffee9.00 zł